HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND / Handelskammaren Värmland är en regional och obunden näringslivsorganisation som finansieras och styrs av sina medlemsföretag. Medlemsföretagen finns i alla branscher, storlekar och kommuner i Värmland.

Handelskammaren Värmland har tagit fram en omvärldsanalys som visar hur Värmlands globala näringsliv mår. Studien redovisar utveckling inom till exempel gränshandel, arbetspendling, flygande, utlandsägda företag, export och import. De ville ha en helt digital populärversion av den omfattande och komplexa studien för att kunna sprida den vid direkta möten, på webben och i sociala medier. Uppdraget blev att leta efter nyckelfakta och förenkla för att visa helheten med korta texter och tydliga diagram och illustrationer.

VILL DU VETA MER?

Niklas Niord
Projektledare
070-60 60 420
niklas@bigtail.se