HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND / Handelskammaren Värmland är en regional och obunden näringslivsorganisation som finansieras och styrs av sina medlemsföretag. Medlemsföretagen finns i alla branscher, storlekar och kommuner i Värmland. Handelskammarens uppdrag är att boosta det värmländska näringslivet och att ha koll på hur näringslivet mår.

För att på ett enkelt och intressant sätt sammanfatta och presentera den aktuella situationen, viktiga utvecklingsfrågor och pågående trender har vi fått i uppdrag att illustrera detta i en presentation bestående av en enda bild. Bilden ville de kunna använda för att sprida informationen vid direkta möten, på webben och i sociala medier.

Uppdraget har genomförts i ett par omgångar. Den senaste versionen (den gröntonade bilden) fokuserade på att illustrera sammansättningen i näringslivet, viktiga regionala utvecklingsfrågor och trender som påverkar.

I den tidigare versionen (den grön-orangea bilden) handlade det om att visualisera den studie som tagits fram om hur globalt Värmland är. Här redovisas bland annat utveckling inom till exempel gränshandel, arbetspendling, flygande, utlandsägda företag, export och import med korta texter och tydliga diagram och illustrationer.

Läs mer om våra presentationer

 

VILL DU VETA MER?

Niklas Niord
Projektledare
070-60 60 420
niklas@bigtail.se

Handelskammaren presentation Värmlands näringsliv
Handelskammaren i Värmland illustration över det Värmländska näringslivet.
Handelskammaren i Värmland illustration över det Värmländska näringslivet
Handelskammaren i Värmland illustration över det Värmländska näringslivet