Sociala medier

Sociala medier som till exempel Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest och LinkedIn är en snabb och säker väg till dina kunder. Används de rätt finns här stora möjligheter att profilera ditt företag. Det går att styra kommunikationen mot utvalda målgrupper för att säkerställa att du verkligen pratar med mottagare som potentiellt är intresserade.

Vi hjälper dig – hos oss är första mötet alltid kostnadsfritt.

Digital strategi

Hur din närvaro i sociala kanaler ska vara, fastställs och dokumenteras enklast med en digital strategi. Med denna blir det lättare att jobba långsiktigt, synka med dina mål och sist men inte minst – det blir gjort!

En strategi behöver inte vara komplicerad eller gå in på detaljer och du väljer själv hur långt fram i tiden den ska gälla. Till detta är en contentplan som definierar ämnen, call to action, kanaler m m ett bra hjälpmedel.

Vi hjälper dig gärna med både strategi och contentplan, att sätta upp konton och kanaler samt produktion av innehåll som bilder och kortare filmer.

Sponsring i sociala medier

För att öka spridningen av ditt innehåll utöver de följare du har, kan du göra sponsrade inlägg eller annonser. Då når du fler, men också mer relevanta mottagare, genom att definiera en eller flera målgrupper och rikta budskapet till rätt personer.