Att utveckla och lansera en ny produkt eller tjänst är spännande. Att ta något från idé till något säljbart som skapar värde för dina kunder. Häftigt! För att lyckas med lanseringen finns det en del saker att tänka på. Och du, börja gärna tänka på detta tidigt i produktutvecklingsprocessen.

Tänk så här när du ska lansera

Vilket mål har du?

Först och främst bör du sätta upp mål för lanseringen. Handlar det om att vinna marknadsandelar? Öka försäljningen? Eller kanske öka medvetenheten? Det hjälper både er och oss i arbetet med att skapa lanseringskampanjen och vi kan gemensamt följa upp resultaten.

Skriv en säljpitch

Sedan kan du börja tänka på vilken nytta och vilket värde produkten eller tjänsten ger kunden. Här handlar det om att koka ner det i en säljpitch som du kan presentera på en knapp halvminut. Den ska vara kort, intresseväckande och tydligt informera om vad det är som erbjuds och vilket värde produkten eller tjänsten skapar.

Vilken är din målgrupp?

Din produkt eller tjänst är såklart ämnad för en viss målgrupp. Den kan vara stor och bred eller kanske mindre och väldigt specifik. Som en del av lanseringsarbetet rekommenderar vi att fundera på att segmentera den totala målgruppen utifrån relevanta kriterier – t ex befintliga eller nya kunder. Segmenteringen gör nämligen att det blir enklare att anpassa säljbudskapet till de olika segmenten inom din målgrupp. Budskapet du sedan ska sprida vill du hålla unikt. Därför är det också viktigt att titta på hur dina konkurrenter kommunicerar så du särskiljer dig. Glöm inte att press, media och andra intressenter kan hjälpa dig att sprida ditt budskap.

Ta hjälp av säljarna

Säljarna möter kunderna dagligen och kan ha mycket värdefull input för både argumentation och budskap. De har också bäst kännedom om vad de saknar för stödmaterial i sitt säljarbete. Genom att involvera säljarna tidigt ökar du även deras engagemang, förståelse och delaktighet. Det i sin tur förbättrar chanserna för bra försäljning och en lyckad lansering.

Nu kommer idéarbetet

Den information du nu samlat på dig i den övergripande säljpitchen, konkurrentanalysen och inputen från säljarna lägger grunden till arbetet med att ta fram en idé för lanseringskampanjen. Men hur förmedlar du nu värdet på ett kreativt sätt till de potentiella kunderna? Det gör du genom en blandning av emotionella och rationella argument. Argumenten ska tydligt presenteras så att man både ser och känner att de kommer från just ditt varumärke. Budskapet behöver sedan anpassas och vinklas utifrån de olika målgrupps-segmenten och de olika kommunikationskanalerna budskapet ska synas i. På din webbplats kan budskapet vara både mer brett och djupt än i din annons i sociala medier eller på en banner.

När allt är i gång

Dagen D är starten på arbetet. Nu är marknadsföringen igång och rullar i olika kanaler. Då är det viktigt att mäta, följa upp och utvärdera. Ändra och tweaka vid behov och håll i. Det tar tid att bygga upp kännedom och alla kunder har kanske inte behovet precis när du lanserar din produkt eller tjänst. Men med uthållighet och en kontinuerlig kommunikation ökar du medvetenheten och finns i kundens medvetande när behovet uppstår.

Vill du ha hjälp med lanseringsarbetet?

Processen ovan ger dig en bra vägledning till att lansera en ny produkt eller tjänst. Vissa steg har du kanske både kompetens och tid att hantera själv, men andra delar kanske du behöver hjälp med. I många fall kan det även vara värt att bara ha någon att bolla arbetet med. Vi hjälper dig gärna med att tänka strategiskt, producera marknadsföringsmaterial och kommunicera ditt budskap till målgruppen. Hör av dig så pratar vi mer om dina tankar och behov.

VILL DU VETA MER?

Niklas Niord
Projektledare
070-60 60 420
niklas@bigtail.se

 

Läs om våra reklambyråtjänster

Till våra case

Till andra kundsituationer