LRF / LRF Trädgård driver tillsammans med Hushållningssällskapet och Jordbruksverket projektet ”Ökad konkurrenskraft vid extremväder”. Projektet ska öka kunskapen samt ge metoder och verktyg för att möta klimatförändringar och extremväder. Fokus ligger på vatten och odlingsteknik för växtskydd.

Till projektet önskade de ett sammanhållande grafiskt uttryck. En tydlig och positiv logotyp med färger från deras värld av jord, grönska, skörd och väder tillsammans med starka illustrationer blev basen för projektets grafiska utseende.

Bigtail har tagit fram logotyp, illustrationer, bildmanér, mallar och grafisk manual.

 

Liknande case / Signtools

Liknande case / Finnskogen – vägen till världsarv

Liknande case / SM i friidrott

 

VILL DU VETA MER?

Niklas Niord
Projektledare
070-60 60 420
niklas@bigtail.se