Grafisk profil – samla dina regler i en manual

Visar du upp ditt företag på ett konsekvent sätt så är det mycket troligare att det uppfattas som kompetent och trovärdigt. En grafisk profil ska spegla ditt företags värderingar och tjänster på ett bra sätt. Den grafiska manualen är ett hjälpmedel och ska vara lätt att följa.

Vill du ha hjälp med din grafiska profil?

Saknar du en grafisk profil? Eller har du en profil som fungerar i vissa delar men vill justera eller uppdatera den? Den kanske helt saknar regler kring det digitala användandet? Vi hjälper dig – hos oss är första mötet alltid kostnadsfritt.

Vad är en grafisk profil?

Den grafiska profilen är en instruktion för hur ditt företag, din organisation eller förening ser ut och kommunicerar. Den innehåller regler kring användandet av logotyp, färger, typsnitt, typografering, bildmanér, grafiska element och formspråk mm.

Och vad är en grafisk manual?

De framtagna grafiska riktlinjerna och reglerna dokumenteras oftast i en grafisk manual. Vissa företag vill ha en mer omfattande manual och även visa t ex visitkort, dokumentmallar, mailsignatur, presentationer, annonser, sociala medier, webb, profilkläder, give aways, bilstripning, skyltar och mycket annat.

Digital grafisk profil

Är det i den digitala världen ditt företag syns mest? Oavsett svaret så behöver din grafiska profil ha med det digitala i sitt tänk. Det kan vara färger anpassade för webben eller en logotyp som fungerar på din hemsida och på sociala medier.

Här kommer du till några kunder vi har hjälpt att ta fram en grafisk profil åt: Finnskogen – vägen till världsarv, Signtools, Karlstad CCC och Nfg.