Vad kostar reklambyråtjänster?

Olika faktorer påverkar kostnaden; som till exempel uppdragets omfattning, dina egna insatser och vad vi ska ansvara för. Om vi träffar dig för första gången kostar det ingenting. Då lär vi känna varandra och går igenom era behov innan arbetet drar igång.

Timpris eller fast pris?

För det mesta tar vi betalt löpande per timme utifrån en kostnadsuppskattning. Vi kostar 1 225 kr/timme (exkl. moms). Timpriset revideras årligen enligt index. Vi har vid större projekt kontinuerliga avstämningar för att gemensamt ha koll på kostnader.

Hur kan ni påverka så att arbetet blir effektivt?

Ju mer genomarbetad brief och tydliga underlag vi får från dig desto effektivare blir vårt arbete. Detsamma när det gäller korrekturläsning och annan feedback. Om det är genomtänkt och bra sammanställt så går det så mycket fortare här hos oss.

Idétid jämfört med produktionstid

Vissa jobb vi gör har en stor del idé och tiden som behövs till det är väldigt svår att uppskatta. Men vi gör alltid en uppskattning som vi vi har som gemensam grund att hålla oss till. Produktionstid är enklare att beräkna vilket gör att vi kan ge ett ganska exakt pris. Det som kan påverka hur vi håller vår uppskattning i denna del är hur strukturerat och noggrant ni jobbar med era delar. Se stycket ovan. Här finns det absolut pengar att spara!

Kostnad för tryck

Vi hjälper oftast våra kunder med tryckkontakt när det är aktuellt. I vår tryckkostnad ingår alltid att vi tar fullt ansvar för både prepress, färgprov, tryck och leverans till er. Priset för tryck beror förstås på både vad det är, antal, papper osv. Vi hjälper dig med att ta fram offerter från våra duktiga tryckerier som vi har bra avtalspriser med.