En varumärkesstrategi är ett omfattande arbete med informationsinsamling och analys av marknaden, företaget etc. Utifrån detta arbetas er unika varumärkesstrategi fram. Ibland finns mycket dokumenterad information och kunskap inom organisationen som underlättar arbetet. Vet vi bara vilka förutsättningarna är så ger vi dig gärna en kostnadsuppskattning.

Som riktmärke kan du tänka så här:

Arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi börjar på ca 50 000 kr (exkl. moms).