Är det du eller någon annan? Alla som känner till ditt företag har någon typ av uppfattning om det. Det kan upplevas som ett toppenföretag, men det kan också upplevas som tråkigt eller att det är helt identitetslöst. Därför är det viktigt att du själv håller i ratten och visar upp ditt företag så som ni är och som ni vill vara. Helt enkelt skapa ditt företags unika personlighet.

Varför behöver man ha ett starkt varumärke?

Med ett starkt varumärke säljer du mer, är tydlig med ditt erbjudande, ökar din kundlojalitet, boostar dina anställda och förbättrar din lönsamhet.

Vad är en varumärkesstrategi?

Varumärkesstrategin är en viktig del av ett företags övergripande affärsstrategi. Den tar sin utgångspunkt i dina kunders vardag och handlar om att utveckla ditt varumärke. Det vill säga att ladda det med värden som är till nytta för dina kunder. I grund och botten handlar det om varför ett företag finns. Vad är företagets själ?

Varumärkesstrategin involverar hela företaget från ägare och ledning till varje enskild medarbetare i företaget. Den leder och guidar olika avdelningar och enskilda personer i hur man agerar.

Varför behöver man en varumärkesstrategi?

Helt enkelt för att på ett effektivt och kontrollerat sätt bygga upp ett starkt varumärke. En väl genomarbetad varumärkesstrategi skapar en tydlighet och leder i förlängningen till en högre lönsamhet. Det har bl a forskning som presenteras i ”Brand Orientation Index”-rapporten av Frans Melin och Johan Gromark vid Lunds universitet visat.

Hur kan det då leda till högre lönsamhet? Jo, varumärken skapar lojalitet och förtroende. Det inspirerar kunderna och personalen. Det fyller dessutom den viktiga funktionen att särskilja dig från konkurrenterna.

Hur tar man fram en varumärkesstrategi?

På Bigtail tar vi oss an dessa uppdrag i nära samarbete med dig. Beroende på hur uppdraget ser ut samlar vi på olika sätt in nödvändig information som ligger till grund för utformningen av strategin. Vi utgår ofta från en arbetsmodell där vi arbetar igenom frågorna – vad? hur? varför? 

Vad gör företaget? Det vill säga vilken produkt, tjänst eller lösning som ni producerar och säljer.

Nästa fråga berör hur ni producerar och säljer det ni tillhandahåller.

I de flesta fall är svaren på dessa frågor inte speciellt unika i förhållande till konkurrenterna på marknaden. Det betyder att företaget varken särskiljer sig eller visar något extra värde för kunden.

Därför landar fokuset istället på varför. Det är svaret på denna fråga som särskiljer ditt varumärke för kunderna. Det inspirerar kunderna och de anställda till att vilja vara en del av varumärket. Det ger dina kunder en bild av vilka värden de kan få när de väljer ditt företag.

För de anställda fungerar det som en ledstjärna i det dagliga arbetet och ser till att alla personer och alla delar av företaget jobbar åt samma håll och med samma syfte. Tillsammans med er värdegrund skapas en stabil bas att stå på och varumärket blir något att vara stolt över.

Utifrån den information vi får från er och genom att granska era konkurrenter och era kunder jobbar vi fram ett tydligt varför. Eller mission som det även kallas. Det är ofta en iterativ process där vi successivt närmar oss kärnan och hittar ert unika varför.

Läs om arbetet med Ulvsby Ranch

Läs om arbetet med Elektrotekniska byrån

 

Vad kostar en varumärkesstrategi?

Till alla tjänster

 

VILL DU VETA MER?

Niklas Niord
Projektledare
070-60 60 420
niklas@bigtail.se