Vad är en varumärkesstrategi?

Enkelt förklarat är en varumärkesstrategi att ha en plan för hur företaget ser ut och hur det kommunicerar. Dessa tankar och regler är det du lutar dig mot i allt du gör. Har du en bra strategi som du också följer bygger du ett starkt varumärke och blir mer lönsam.

Vill du ha hjälp med varumärkesstrategin?

Behöver du en varumärkesstrategi? Eller har du en men vill justera eller uppdatera den. Vi hjälper dig – hos oss är första mötet alltid kostnadsfritt.

Vem laddar ditt varumärke? Är det du eller någon annan?

Alla som känner till ditt företag har någon typ av uppfattning om det. Det kan upplevas som ett toppenföretag, men det kan också upplevas som tråkigt eller att det är helt identitetslöst. Därför är det viktigt att du själv håller i ratten och visar upp ditt företag så som ni är och som ni vill vara. Helt enkelt skapa ditt företags unika personlighet.

Varför behöver man en varumärkesstrategi?

Det är för att på ett effektivt och kontrollerat sätt bygga upp ett starkt varumärke. En väl genomarbetad varumärkesstrategi skapar en tydlighet och leder i förlängningen till en högre lönsamhet. Det har bl a forskning som presenteras i ”Brand Orientation Index”-rapporten av Frans Melin och Johan Gromark vid Lunds universitet visat.

Hur kan det då leda till högre lönsamhet? Jo, starka varumärken skapar lojalitet och förtroende. Det inspirerar kunderna och personalen. Det fyller dessutom den viktiga funktionen att särskilja dig från konkurrenterna. Så att satsa på sitt  varumärkesbyggande är bra.

På Bigtail tar vi oss an dessa uppdrag i nära samarbete med dig. Beroende på hur uppdraget ser ut samlar vi på olika sätt in nödvändig information som ligger till grund för utformningen av strategin. Vi utgår ofta från en arbetsmodell inspirerad av Simon Sinek där vi arbetar igenom frågorna – VARFÖR? HUR? VAD?

Att ta fram en varumärkesplattform

Varför finns företaget? Det är svaret på denna fråga som särskiljer ditt varumärke för kunderna. Det inspirerar kunderna och de anställda till att vilja vara en del av varumärket. Det ger dina kunder en bild av vilka värden de kan få när de väljer ditt företag. För de anställda fungerar det som en ledstjärna i det dagliga arbetet och ser till att alla personer och alla delar av företaget jobbar åt samma håll och med samma syfte. Tillsammans med er värdegrund skapas en stabil bas att stå på och varumärket blir något att vara stolt över.

Hur säljer ni era varor eller tjänster? I de flesta fall är svaren på dessa frågor inte speciellt unika i förhållande till konkurrenterna på marknaden. Det betyder att företaget varken särskiljer sig eller visar något extra värde för kunden.

Vad gör företaget? Det vill säga vilken produkt, tjänst eller lösning producerar ni.

Utifrån den information vi får från er och genom att granska era konkurrenter och era kunder jobbar vi fram ett tydligt VARFÖR för ditt varumärke.

Läs gärna mer om våra varumärkesstrategier för Ulvsby Ranch och Nfg.