Behöver ditt företag eller projekt en logotyp eller märke? En logotyp kan vara allt från en enkel ordbild till att vara mycket genomarbetad och unik. Beroende på din situation och ambition behövs mer eller mindre research och analys innan idé och designarbetet startar. Vet vi bara vilken nivå på logotyp du har behov av så ger vi dig gärna en kostnadsuppskattning.

Som riktmärke kan du tänka så här:

En logotyp kostar från 12 000 kr (exkl. moms).